Popović-Gavranović Dijana

Popović-Gavranović Dijana

dipl. socijalna radnica i sistemska porodična psihoterapeutkinja

Kako vam mogu pomoći: Ne morate imati problem, možete željeti da se osnažite lično i u odnosima u kojima se nalazite. Tokom terapije ću vas pažljivo slušati, razumjeti, saosjećati sa vama, podržati i dati iskrenu povratnu informaciju. Pomoći ću vam da bolje razumijete i doživljavate sebe, da uspostavite zadovoljavajuće odnose sa drugima, poboljšate svoj život i da krenete dalje sami, u skladu sa vašim ciljevima, očekivanjima, vrijednostima i interesovanjima.

Obrazovanje: socijalna radnica, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, Republika Hrvatska (1984.), sedmi stepen (VII/1), što odgovara akademskom nazivu magistra socijalnog rada; uvodni kurs iz transakcione analize (TA 101, 2006.); sistemska porodična terapija, Institut za mentalno zdravlje, Kabinet za obrazovnu delatnost, Evropski akreditovan Institut za edukaciju iz psihoterapije (EAPTI), Beograd (2009/2010 do 2013/2014)

Područje djelovanja: međuljudski odnosi, poboljšanje komunikacije i rješavanje problema u odnosima, lični rast (komunikacija i rješavanje sukoba; anksioznost; depresivnost; tugovanje; izbjegavanje, gubitak kontakta s ljudima; poremećaji ishrane; stres; problemi na poslu; kritični, traumatski životni događaji; planiranje porodice, partnerski odnosi; razvod; nasilje; roditeljstvo; emocionalni – strah, ljutnja, agresija, psihosomatski – glavobolja, bol u stomaku, kao izraz emocionalnih problema i problemi u ponašanju djece – vršnjačko nasilje, krađa, bjekstvo iz škole, od kuće, samopovrjeđivanje)

Kratka biografija: Imam dugogodišnje iskustvo u socijalnom radu sa djecom bez roditeljskog staranja i hraniteljskim porodicama; djecom iz porodica sa problemima u odnosima; djecom u sukobu sa zakonom; djecom žrtvama nasilja; i drugim ranjivim grupama, pojedincima i porodicama (savjetovanje, individualni i grupni tretman, porodična psihoterapija), koje se oslanja na dodatnu edukaciju i iskustva iz regiona. Posjedujem i odgovarajuća znanja i dugogodišnje iskustvo u radu sa pojedincima i porodicama na uspostavljanju funkcionalnih roditeljskih i partnerskih odnosa (savjetovanje, individualni i grupni tretman, porodična psihoterapija), kao i u radu na porodično pravnoj i krivično pravnoj zaštiti djece i njihovih porodica. Angažujem se u pisanju publikacija – priručnika za rad sa djecom i porodicom (više autorskih i koautorskih publikacija). Sarađujem sa brojnim organizacijama. Aktivna sam u radu Udruženja sistemskih porodičnih terapueta Crne Gore i psihoterapijskom radu.