Dizdarević Alisa

Dizdarević Alisa

diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini, 2003 god. Stekla znanja pružanja pomoći iz oblasti anksioznih i seksualnih poremećaja i socijalnih fobija, Društvo bihevioralne teorije i prakse, Niš, 2003-2004 god.

Završila primarni nivo Racionalno emotivno bihevioralne psihoterapije, Institut Albert Elis, New York, Beograd 2005 god. Sa dugogodišnjim iskustvom u profesionalnoj orijentaciji, učestvovala u stručnom usavršavanju i razvoju naprednih vještina iz oblasti zapošljavanja, savjetovanja i praćenja mladih pri prelasku u svijet rada.

Trener je i mentor u oblasti psihococijalne rehabilitacije u radu sa mladima, poslodavcima, osobama sa invaliditetom i ranjivim grupama.

Zvanje porodičnog psihoterapeuta stiče kroz četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije, u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije, Podgorica, 2016 god., što je preporučuje za rad sa djecom, pojedincima, parovima i njihovim porodicama. U 2017. g. učestvovala je u grupnoj analizi, vođenoj od strane Društva grupnih analitičara Beograd, čime je stekla dodatnih 50 sati ličnog rada.