Organi upravljanja su:

Skupština

Predsjednik Skupštine

Upravni odbor

Predsjednik Upravnog odbora

Nadzorni odbor