Edukacija

Edukacija iz sistemske porodične terapije

Edukaciju iz sistemske porodične terapije članovi našeg Udruženja su završili u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje iz Beograda ili u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije (http://www.ast.org.rs). Aktuelno postoje dvije edukativne grupe u Podgorici, za čiju realizaciju je zadužena Asocijacija sistemskih terapeuta Srbije.
Edukacija se realizuje  u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy i European Family Therapy Association- Training Institute Chamber) i omogućava prohodnost ka sticanju  sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju. Proces sticanja znanja i veština iz oblasti porodične terapije obuhvata kompletan trening program koji traje četiri godine. 
Stručni tim  
Stručni tim Asocjacije sistemski porodičnih terapeuta Srbije funkcioniše pod vođstvom Prof Dr sci. med. Nevene Čalovska-Hercog, neuropsihijatra, porodičnog terapeuta, koja je u isto vrijeme i generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, komore trening instituta (EFTA-TIC), Generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije. U timu su istaknuti porodični terapeuti sa nacionalnim i evropskim sertifikatom u oblasti sistemske porodične terapije.
Metod rada 
Edukacija se sprovodi kroz grupni-interaktivni rad radioničarskog tipa. U toku jedne godine realizuje se pet susreta, po intenzivnom programu, koje čine četiri trodnevne radionice i jedna dvodnevna radionica – ispit.  
Polaznici 
Program edukacije je prilagodjen i namijenjen stručnjacima multidisciplinarnih timova (psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, defektolozi,  ljekari). Pored toga, edukativni programi su dostupni  i za osobe iz drugih društvenih nauka u cilju ličnog razvoja i sticanja dodatnih znanja i vještina u radu i komunikaciji sa ljudima. Moguća veličina grupe je u rasponu od 10 do 25 učesnika. Grupe su zatvorenog tipa.
Sertifikati 
Nakon položenog ispita na kraju svake godine, edukanmti dobijaju sertifikat kojim se potvrdjuje uspješno završena godina edukacije. Završavanjem druge godine edukacije dobija se sertifikat o ovladavanju znanjima i vještinama porodičnog savjetovanja. Završavanjem kompletnog četvorogodišnjeg programa edukanti dobijaju sertifikat kojim se potvrdjuje da su ovladali znanjima i vještinama porodičnog psihoterapeuta tj. dobijaju sertifikat koji obezbedjuje neposrednu prohodnost za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju, koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju.  

 

Profiles Vertical Layout

Profiles Horizontal Layout