2014-2018

Skupština

Predsjednik Skupštine: Itana Kovačević

Upravni odbor: Radmila Bajković, Milica Belada, Vesna Dimitrijević, Dijana Gavranović-Popović, Spasoje Vujanović

Predsjednik Upravnog odbora: Milica Belada

Nadzorni odbor: Jolanta Dojić (predsjednik), Aleksandra Mitrović, Jelena Raičević

2019-2023

Skupština

Predsjednik Skupštine: Ivana Mihović

Upravni odbor: Radmila Bajković, Milica Belada, Jolanta Dojić, Dijana Gavranović-Popović, Irena Lekić

Predsjednik Upravnog odbora: Milica Belada

Nadzorni odbor: Aleksandra Mitrović (predsjednik), Alisa Dizdarević, Valentina Miketić

 

2023-2027

Skupština

Predsjednik Skupštine: Ivana Mihović

Upravni odbor: Radmila Bajković, Milica Belada, Jolanta Dojić, Dijana Gavranović-Popović, Irena Lekić

Predsjednik Upravnog odbora: Milica Belada

Nadzorni odbor:  Marijana Ivančević i Itana Kovačević