Perišić Radmila

Perišić Radmila

diplomirani defektolog - specijalni pedagog, sistemski porodični terapeut

Kako vam mogu pomoći: Psihoterapija je pojam koji se koristi za proces promjene koji se odvija kroz razgovor između edukovanog terapeuta i klijenta. Ovaj proces nam pomaže da bolje upoznamo sebe, da steknemo uvide o našim stanjima i raspoloženjima, osjećanjima, kao i ponašanjima. Koristeći sva ova znanja mi možemo uspješnije prevladati krize i nositi se sa stresovima svakodnevnog života.
Više o meni
Obrazovanje: diplomirani defektolog – specijalni pedagog, Defektološki fakultet u Beogradu, Republika Srbija; edukacija iz sistemske porodične terapije pri Institutu za mentalno zdravlje, Beograd, Republika Srbija.
Područje djelovanja: međuljudski odnosi, partnerski odnosi, podrška pri rješavanju porodičnih i (ili) bračnih problema, rad sa djecom, rad sa djecom sa razvojnim smetnjama, rad sa osobama zavisnim od psihoaktivnih suspstanci, poremećaji u ishrani, problemi u ponašanju djece (vršnjačko nasilje, bjekstvo od kuće, iz škole, krađa)
Kratka biografija: Zaposlena sam u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti, Kotor. Moje područje rada je rad sa osobama zavisnim od alkohola i psihoaktivnih supstanci i ostalim psihijatrijskim bolestima. Osim toga, imam dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom sa razvojnim smetnjama, kao i sa roditeljima djece sa razvojnim smetnjama. Sarađujem sa brojnim nevladinim organizacijama. Aktivna sam u radu Udruženja sistemskih porodičnih terapeuta Crne Gore i u psihoterapijskom radu.