Belada Milica

Belada Milica

diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut

Diplomirala je 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odsjeku za psihologiju. Ima višegodišnje radno iskustvo na poslovima profesionalne orijentacije, profesionalnog savjetovanja i informisanja te profesionalne selekcije. Edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije završila je 2012. godine u Beogradu, u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije. Od tada se bavi savjetodavnim i terapijskim radom sa porodicama, parovima i pojedincima. Saradnik je nevladinih organizacija koje se bave očuvanjem mentalnog zdravlja i porodičnih vrijednosti. Jedan je od osnivača i predsjednik Upravnog odbora Udruženja sistemskih porodičnih terapeuta Crne Gore. Od 2017. godine saradnik je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta.