Mihović Ivana

Mihović Ivana

diplomirana psihološkinja (I i II stepen) i sistemska porodična terapeutknja

Nije uvijek lako reći ono što mislimo ili objasniti kako se osjećamo, jer teško je pronaći prave riječi; psihoterapija nam pomaže da uspijemo da prebrodimo neke teške trenutke, da malo bolje razumijemo sebe a kroz to i ljude koji nas okružuju i do kojih nam je stalo, a prije svega da poboljšamo kvalitet našeg života i da pokušamo da se oslobodimo makar jednog dijela ponekad teškog bremena koje nam ostaje kao posljedica nekih neriješenih situacija ili međuljudskih odnosa; «Psihoterapija nije potrebna da bismo vidjeli nešto novo, nego da bismo ono staro gledali novim očima»

OBRAZOVANJE:
Betchelor Diploma Psiholog I stepen (2008) – “Psihološke tehnike razvoja i zdravlja, djece i adolescenata”
Ustanova: Fakultet Psihologije 1, Univerzitet “Sapienza”, Rim
Naslov rada: “Tehnike učenja italijasnkog kao stranog jezika za djecu imigranata”

Master Diploma Psiholog II stepen (2010) – “Psihološka intervencija u socijalno – edukativnim institucijama”
Ustanova: Fakultet Psihologije 1, Univerzitet “Sapienza”, Rim
Naslov rada: “Seksualno zlostavljanje djece u Italiji i Crnoj Gori – poredjenje dvije sredine”

Diploma Porodični terapeut (2014) (sistemsko – relacionalna škola)
Ustanova: “Istituto di Terapia Familiare di Firenze” – “Institut za porodičnu terapiju Firence”
Naslov rada: “Voli me, ne voli me… Studija procesa početka i kraja ljubavi kroz praktične
primjere bračnih i vanbračnih zajednica”

PODRUČJE DJELOVANJA – rad sa djecom (problemi sa tikovima, emotivni razvoj djece, problemi u školovanju, adolescentska kriza), rad sa djecom sa posebnim potrebama i sa njhovim porodicama, rad sa emocijama, podrška pri rješavanju porodičnih i (ili) bračnih problema, pomoć pri prolaženju kroz sudski proces brakorazvodnih parnica, lični razvoj (komunikacija i međuljudski odnosi, problemi na poslu, koncentracija, planiranje i izgradnja porodice); pomoć u prolaženju kroz post – traumatski period; prolaženje kroz proces
dijagnosticiranja i prihvatanje (porodice i pacijenta) teških bolesti.

KRATKA BIOGRAFIJA: Svoje radno iskustvo stekla sam dugogodišnjim radom sa djecom, adolescentima i porodicama u Italiji, gdje sam i studirala i živjela do prije dvije godine. Smatram da je našoj zemlji potreban kadar iz područja psihologije i psihoterapije, da bi se ova oblast razvila i kod nas, a samim tim poboljšao kvalitet života naših građana. Radila sam u mnogim domovima zdravlja i bolnicma u Rimu i Firenci. Imam iskustva i kao asistnet djece sa posebnim potrebama. Učestvovala sam na mnogim seminarima i kongresima i smatram da su neophodni radi razvoja i unapređivanja struke. Trenutno stažiram u Specijalnoj Bolnici za Psihijatriju “Dobrota” u Kotoru. Sarađujem i sa nevladinom organizacijom “Anima” iz Kotora u projektu “Nisi sama”, koja ima za cilj pomoć ženama oboljelim od karcinoma. Volonterski organizujem jednom mjesečno radionice sa adolescentima u Domu zdravlja Kotor u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju od zavisnosti i razvoj mladih. Aktivna sam u psihoterapijskom radu.