Dimitrijević Vesna

Dimitrijević Vesna

diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut

DIPLOMIRALA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU, ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

EDUKACIJU IZ SISTEMSKE PORODIČNE TERAPIJE ZAVRŠILA U SKLADU SA PROGRAMOM I STANDARDIMA EVROPSKI AKREDITOVANOG INSTITUTA ZA EDUKACIJU IZ PSIHOTERAPIJE (Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37, Beograd, Kabinet za obrazovnu djelatnost)

Do sada radila  kao:  psiholog u Centru za socijalni rad, u timu za brak i porodicu  i u timu za maloljetničku delikvenciju;  psiholog u Osnovnoj školi,  Srednjoj školi  i  vrtiću; sertifikovani  trener Zavoda za školstvo Crne Gore u brojnim programima obuke nastavnika;  stručni saradnik u Udruženju roditelja djece sa smetnjama u razvoju; voditelj psihološke radionice u školi za trudnice.

Tokom  dugogodišnjeg  iskustva,  radila sa različitim oblicima porodične i bračne problematike, baveći se lošom komunikacijom  i  disfunkcionalnim odnosima  koji produkuju različite simptome kod pojedinih članova porodice, kao i razvodima, gubicima,  problemima u ponašanju djece (predškolskog i školskog uzrasta).

Živi i radi u Budvi.