Burzanović Stela

Burzanović Stela

Magistar poslovne psihologije, Savjetnica SPT (4.godina edukacije)

Obrazovanje:

o Poslovna psihologija, Magistarske studije (2015-2017) – opšti uspjeh 9,66 i ocjena 10 na magistarskom radu:  ˝Emocionalna inteligencija i zadovoljstvo medjuljudskim odnosima na radu.˝
o Filozofski fakultet, Nikšić, Smjer:  Psihologija – Bachelor diploma (2012 – 2015)
o Srednja škola gimnazija ˝Slobodan Škerović˝ –  Diploma Luča (2008 – 2012)

 Položen Državni ispit za rad u državnim organima (decembar, 2016.)
 Licenca za rad u obrazovnim ustanovama (decembar, 2017.)

Edukacije:

 Edukant završne godine za Sistemskog porodičnog psihoterapeuta u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta iz Srbije;
 Sertifikati za Trenera emocionalne inteligencije i sertifikati iz oblasti HR, regruter;
 …I još brojni sertifikati i obuke iz oblasti psihologije kao i poslovne psihologije i iz obrazovnog sistema…