Uspešno je završena NFTO konferencija u Baru 26-29.maj, 2022

Uspešno je završena NFTO konferencija u Baru 26-29.maj, 2022

//mina.news/c

Regulisati zakonodavni status psihoterapije u Crnoj Gori

 
USPTCG
foto: USPTCG

Bar, (MINA) – Psihoterapija u Crnoj Gori mora imati status slobodne i nezavisne djelatnosti, koja je priznata kao naučno zasnovana disciplina, ocijenjeno je na konferenciji crnogorskog Udruženja sistemskih porodičnih terapeuta (USPTCG).

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Obradović je otvarajući konferenciju Evropske asocijacije za sistemsku porodičnu terapiju, u organizaciji Udruženja sistemskih porodičnih terapeuta Crne Gore, kazao da je pandeija dodatno podsjetila kako briga o mentalnom zdravlju mora biti u kursu prioriteta kreatoram politika.

On je istakao da struka iz ove oblasti mora imati zastupljeno mjesto u zdravstvenom sistemu.

„Strategijom zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, ali i akcionim planom o krovnim dokumentom, zacrtani su ciljevi koji su realni i ostvarljivi i definišu stanje daljeg strateškog unaprijeđenja u ovoj oblasti”, rekao je Obradović na konferenciji koja je okupila predstavnike iz 25 zemalja Evrope.

USPTCG
foto: USPTCG

Iz Udruženja je saopšteno da se na konferenciji, koja je održana od 26. do 29. maja u hotelu Princess, realizovala i vanredna Skupština cijele Evropske asocijacije sistemskih porodičnih terapeuta (EFTA).

Predsjednica EFTA Monica Whyte iz Irske izrazila je veliko zadovoljstvo što se konačno konferencija održava uživo, nakon dvije godine pandemije.

Ona je posebno istakla značaj konferencije zbog održavanja vanredne Skupšine EFTA, prve nakon 20 godina, gdje se usvojio novi Statut kojim je funkcionisanje EFTA-e usaglašeno sa zakonom Belgije, gde je EFTA prvobitno registrovana.

Sada je EFTA pravno validna, legalna internacionalna organizacija, a izglasavanje novog Statuta čitavu konferenciju u Crnoj Gori upisalo je u istoriju evropske psihoterapije.

foto: USPTCG

Potpredsjednica Opštine Bar, Tanja Spičanović, koja je izrazila veliko zadovoljstvo zbog održavanja konferencije u Baru i u Crnoj Gori generalno.

Predsjednica Udruženja sistemskih porodičnih psihoterapeuta Crne Gore, Milica Belada, kazala je da je zadovoljna što su domaćin evropskog skupa.

Pored toga, istakla je stav sistemskih porodičnih psihoterapeuta koji smatraju da psihoterapija u Crnoj Gori mora imati status slobodne i nezavisne djelatnosti, priznate kao naučno zasnovane discipline.

Teme koje su bile prezentovane na konferenciji su istorijat psihoterapijske prakse u Crnoj Gori, koji je predstavila Jovana Strugar, u kojem je navela da je Crna Gora, „tinejdžerka (16 godina nezavisnosti) sa iskustvom starice”.

foto: USPTCG

Na konferenciji su se u video snimcima obratile pionirke psihoterapije u Crnoj Gori Maruška Drašković, Ljupka Kovačević i Anđa Backović.

Članica Upravnog odbora Udruženja, Jolanta Dojić, prikazala je prezentaciju o počecima edukacije iz sistemske porodične terapije u Crnoj Gori, kao i osnivanja Udruženja, sa porukom da sve više ljudi koristi usluge psihoterapije u Crnoj Gori.

Ona smatra i da je potreban zakonski okvir u skladu sa Strazburškom deklaracijom, gdje je psihoterapija odvojena i slobodna naučna disciplina, primjenjiva u tretiranju mentalnih poremećaja, disfunkcija u različitim vrstama kriza, kao i u podsticanju rasta i razvoja ličnosti.

foto: USPTCG

Predstavnice Udruženja, Irena Lekić i Itana Kovačević, prezentovale su rezultate istraživanja Uticaj pandemije na funkcionalnost porodica, koje su bile veoma korisne za praksu u radu sa porodicama na područiju Crne Gore.

Kolega iz Njemačke Matthias Ochs, je predstavio empirijske dokaze vezane za primjenu sistemske
porodične terapije, što je rezultiralo time da je njemačka Vlada svojim građanima omogućila da usluge sistemske terapije imaju besplatno, kao dio opšte zdravstvene usluge.

Predsjednik NFTO Hans Christian Michaelsen iz Norveške i član naučnog odbora EFTA David Amias iz Velike Britanije pričali su o traumi i uticaju ratne krize na cjelokupan društveni i porodičan sistem, kao i na posljedice ratnih dešavanja za čitavu populaciju.

Ostatak sadržaja konferencije je bio ispunjen uskostručnim radionicama namijenjenim praktičarima sa ciljem razvoja psihoterapijskih vještina i metoda.

Pored naučnog skupa, predstavnici evropskih zemalja imali su priliku da upoznaju crnogorsku kulturu, kuhinju i ljepotu Starog Bara i Skadarskog jezera.

Konferencija, je okupila najistaknutije profesionalce iz oblasti evropske i svjetske psihoterapijske scene iz Srbije, Njemačke, Češke, Norveške, Finske, Irske, Velike Britanije, Belgije, Portugalije, Španije, Latvije, Letonije, Estonije, Švedske, Bugarske, Italije, Finske, Mađarske, Francuske, kao i Ukrajine putem video konferencije.

Organizacija konferencije se pokazala jako važnom za ugled Crne Gore na međunarodnom nivou.

———————————————————————————————————————————————————