Nikolić Nataša

Nikolić Nataša

dipl. socijalni radnik, sertifikovani porodični terapeut

Kratka biografija

Diplomirala 2012. godine na Fakultetu političkih nauka, smer socijalni rad i socijalna politika na Univerzitetu u Beogradu.

Nakon završetka studija upisujem edukaciju iz sistemske porodične terapije.  Prva iskustva stekla sam u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, gde sam vodila edukativne radionice sa decom sa problemima u ponašanju.  U Centru za socijalni rad stičem iskustvo voditelja slučaja gde sam imala priliku da radim sa roditeljima na pružanju psihosocijalne podrške i jačanju njihovih kapaciteta kroz savetodavnu praksu.

Moje radno iskustvo dopunjujem kao savetnik na Nacionalnoj dečijoj liniji, zatim u istoj ulozi na Roditeljskom telefonu kao i na Sigurnom chatu.  U isto vreme se radno angažujem kao savetnik na Nacionalnom SOS telefonu za žene sa iskustvom nasilja.  Učestvovala sam na projektima koji su za cilj imali psihoterapijsku podršku studentima (savetodavni sektor “Pričajmo o tome”, Beogradski savez studenata).