Prijavite se na XIII kongres psihoterapeuta Srbije, Beograd, 26-29. oktobar, 2023.

Prijavite se na XIII kongres psihoterapeuta Srbije, Beograd, 26-29. oktobar, 2023.

XIII kongres psihoterapeuta Srbije pod nazivom “Poštovanje i samopoštovanje” će biti održan uživo na lokaciji u Beogradu od 26 do 29. oktobra, 2023.

Program kongresa će biti u elektronskom obliku, a sertifikate sa bodovima za kontinuiranu edukaciju ćemo slati elektronskom poštom.  

Načini prezentacije: 

Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.

Možete prijaviti POSTER prezentaciju.

Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću) uz vašu pismenu garanciju da će radionica biti održana. Svi koji prijavljuju radionicu moraju uplatiti kotizaciju za tri dana kongresa.

Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete. Pozvani učesnici simpozijuma ili okruglog stola ne plaćaju kotizaciju.

Jedino PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime Saveza.

Pozivamo vas da rezime vaše prezentacije na Kongresu (usmeno saopštenje, poster, radionicu, simpozijum, okrugli sto) pošaljete Naučnom odboru kongresa na imejl: KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

I ove godine ćemo imati sekciju dodiplomskih studentskih radova koji se tiču psihoterapije i savetovanja. Možete prijaviti prezentaciju u skladu sa glavnom temom POŠTOVANJE I SAMOPOŠTOVANJE, kao i bilo koju drugu temu od značaja za psihoterapiju i savetovanje. 

Kongres je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije i kod Komore socijalne zaštite Republike Srbije. Po pravilu se akredituje učešće na kongresu kao celini, a ne pojedinačni dani, tako da se bodovi za kontinuiranu edukaciju mogu dodeliti samo onima koji se registruju/prisustvuju za celokupno trajanje kongresa.  

Važni datumi za učesnike XIII kongresa: 

11. oktobar 2023. je datum do koga važi popust za kotizacije.

11. oktobar 2023. je datum do kada ćete dobiti obaveštenje o prihvaćenim radovima. 

Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nakon tri dana od slanja rezimea vašeg rada. U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Organizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev.

Organizacija XIII kongresa psihoterapeuta Srbije: 

Naučni odbor: prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden.

Organizacioni odbor: predsednik doc. dr Žilijeta Krivokapić, sekretar Milena Marković, Sanja Perić, Ivana Šćekić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija i dr Jelica Satarić. 

Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza.  

KATEGORIJE KOTIZACIJA:

S obzirom na pravila fiskalizacije i fiskalnu kasu Saveza, cene su fiksne, unapred postavljene i moraju biti plaćene u unapred predviđenim iznosima. Kolege iz Srbije plaćaju u dinarima, a uplate iz inostranstva moraju biti u evrima. Cene su definisane na osnovu pariteta 120 dinara jednako 1 evro.

KOTIZACIJU MORAJU DA PLATE SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU. 

Podaci za uplatu u dinarima: Savez društva psihoterapeuta Srbije

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija

Broj žiro računa: 325950060000325970 OTP banka

Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na KongresPsihoterapeuta@gmail.com 

PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta/nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju/evropskim sertifikatom za psihoterapiju).

Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2023. je 14.400 din (120 € za uplate iz inostranstva), nakon tog datuma je 18.000 din (150 € za uplate iz inostranstva).

Samo jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2023. treba uplatiti 6.000 din (50 €), nakon toga je 7.200 (60 €).

Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.  

POSTOJE 4 VRSTE DRUGIH KOTIZACIJA:

EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti dodiplomskih i master studija koji su u edukaciji iz nekog modaliteta).

Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2023. iznos je 10.800 dinara (90 €), nakon tog datuma iznos je 13.200 dinara (110 €).

Jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2023. onda je iznos 6.000 din (50 €), nakon tog datuma iznos je 7.200 din (60 €).

Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vas doprinos veoma važan za opštu stvar.  

STUDENTI (dodiplomske i master studije) koji nisu na edukaciji iz nekog psihoterapijskog modaliteta, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante):

Sva tri dana: iznos je 4.800 dinara ili 40 €.

Jedan dan: iznos je 2.400 dinara ili 20 €. 

OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)

Sva tri dana: ako se plati do 11. oktobra 2023. iznos je 7.200 dinara ili 60 €, a nakon tog datuma 9.600 din ili 80 €.

Jedan dan: ako se plati do 11. oktobra 2023. iznos je 4.800 din ili 40 €, nakon toga 6.000 din ili 50 € .

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju. 

DIGITALNO SNIMANJE DOGAĐAJA NA KONGRESU

Ove godine biće snimana samo plenarna predavanja. 

 

OBRASCI ZA PRIJAVU:

Svi učesnici kongresa moraju poslati popunjenu PRIJAVU UČESNIKA Prijava-učesnika-13.-kongresa-psihoterapeuta (2) a oni koji imaju i prezentaciju (usmeno saopštenje, radionicu, okrugli sto, poster, itd) uz tu prijavu treba da popune i PRIJAVU PREZENTACIJE Prijava-prezentacije-za-13.kongres-psihoterapeuta-

To znači da ako prisustvujete kongresu bez prezentacije šaljete samo PRIJAVU UČESNIKA, a ako imate i prezentaciju onda PRIJAVU UČESNIKA + PRIJAVU PREZENTACIJE.

Obe prijave treba poslati na KongresPsihoterapeuta@gmail.com

Dobro došli!

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Gordana Dedić, predsednik Naučnog odbora
Doc. dr Žilijeta Krivokapić, predsednik Organizacionog odbora
Savez društava psihoterapeuta Srbije, c/o Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija