Vijesti

Sistemska porodična terapija

Sistemska porodična terapija

Sistemska porodična terapija je vrsta psihološkog savjetovanja (psihoterapija) čiji je cilj poboljšavanje komunikacije i rešavanje konflikata među članovima porodice. Porodičnu...