SASTANAK NFTO U TALINU

Home / Aktivnosti / SASTANAK NFTO U TALINU

SASTANAK NFTO U TALINU

SASTANAK NFTO U TALINU

IZVJEŠTAJ SA KONFERENCIJE ESTONSKE ASOCIJACIJE ZA PORODIČNU TERAPIJU I SASTANKA NACIONALNIH KOMORA EVROPSKE ASOCIJACIJE PORODIČNE TERAPIJE (TALIN 09-11. MAJ 2019. GODINE)

Konferencija  Estonske asocijacije za porodičnu terapiju pod nazivom „The Family is a resource for the individual. Isolation within the family. Relationship cures.” je počela  9. maja predkonferencijskim radionicama, koje su vodile  koleginice iz Latvije i iz Mađarske.  Nakon toga  priređeno je veče dobrodošlice, na kojem su domaćini predstavili kulturno-umetnički program.

Svečana ceremonija otvaranja Konferencije otpočela je u petak 10. maja i to pozdravnim govorom Ministra zdravlja i Jelene Polsdam Predsjednice estonske asocijacije), koji je i glavni organizator cele Konferencije. Zatim se prisutnima obratila Monica Whyte, V.D. predsednika EFTA. Predstavila je organizaciju EFTA-e i pričala je o svom lepom iskustvu saradnje sa kolegama iz Estonije. Navela je tekuće izazove savremenog društva i  istakla je značajnost uloge porodične terapije u njihovom rešavanju. Zatim je pozvala sve prisutne na predstojeći kongres porodičnih psihoterapeuta, koji će se održati ove godine u Napulju, Italija.

Drugi dan Konferencije sastojao se od pet ključnjih predavanja i to:  

Mare Ainsaar iz Universiteta w Tartu, Estonija, koja se specjalizira u demografiji, pričala je o različitim tipovima porodica, o tome kako socijalno okruženije utiče na njihovo funkcionisanje.  Preporučila je da terapeuti prate rezultate European Social Survey, koje se rade svake druge godine, jer kako smatra ona, to omogućava bolje razumevanje određenih socijalnih dešavanja, a samim tim i povećava efikasnost terapeutskog delovanja.

Jako Salla iz organizacije “Ohvriabi” pričao je o iskustvu Estonije u radu sa porodicama sa problemom nasilja i istakao je važnost preduzimanja koraka, pre svega sistemske saradnje u zaustavljanju nasilja, pa rada sa počiniocima nasilja i tek porodične terapije ili terapije parova.

Katri Lamesoo iz Universtiteta Tatru u Estoniji, pričala je o realizacji holandskog projekta na nacionalnom nivou “No kids in the middle”, koji pomaže roditeljima u toku razvoda. Inovativnost tog programa sastoji se između ostalog od promene pristupa partnerima posle razvoda. Umesto popularnog naziva bivši partneri (ex-partmers), koristi se naziv roditeljski par (parental couples), da bi se stavilo akcenat na odgovornost roditeljstva.

Ly Kasvandik iz Instituta za mentalno zdravlje Estonije pričala je o realizaciji svetskog programa “The incredible years”, koji se sprovodi takođe na nacionalnom nivou.  Ovaj Ovaj program obuhvata populaciju roditelja, koji imaju decu od 2. do 8. godine i svrha programa je razvoj i poboljšanje roditeljskih veština.

Hanna Vseviov iz Ministarstva socialnog staranja pričala je o koracima koje je preduzela Vlada Estonije i Ministarstvo u poboljšanju socialne situacije porodice, i to: -otvoreno je novo Ministartsvo,koja se zove Ministarstvo za populaciju, koje ima za cilj smanjenje siromaštva kroz promenu dosadašnjih politika

-povećani su porodični benefiti

-uveden je besplatan ručak za decu u srednjoj školi (u nižim ustanova to od ranje funkcioniše)

-zaposleno je više vaspitača u predškolskim ustanovama

-povećani su fondovi za jednoroditeljske porodice, kao i za porodice sa više dece

-produženo je trudničko i porodiljsko odsustvo

-planirano je proširenje programa “The incredible years” od 0 od 2.g, kao i od 9.do 18.g.

Sva predavanja su imala zajednički imenilac koji se odnosio na sveobuhvatnu sistemsku pomoć porodici, uključujući i značaj porodične terapije.

Posle pauze za ručak organizovane su dve simultane radionice, koji su vodili Lucy Hornova iz Češke asocijacje porodičnih terapeuta na temu psihosomatskih bolesti  i Juhe Holma iz Finske asocijacije porodičnih psihoterapeuta.na temu terapije parova sa problemom nasilja.

Drugi dan Konferencije završen je svečanom večerom.

Treći dan Konferencije bio je namenjen članovima NFTO. Učestovalo je 32 učesnika iz 21 zeme. Ukupno su održane četiri radionice, posvećene tekućim temama nacionalne komore. U prvom bloku blagajnik NFTO, Henk Pijnenburg iz Holandije, podneo je finansijski izveštaj NFTO, zatim je Hans Christian Michaelsen iz Norveške, koji je V.D. predsednika NFTO, podneo izveštaj rada Upravnog odbora u protekloj godini.  Monica Whyte predstavila je plan organizacije Konferencije EFTE koja će se organizovati 11.09 – 14.09. 2019 godine u Napulju, Italija pod naslovom “Towards change beyond borders”.  

Dve sledeće radionice protekle su u radu na rešavanju tekućih izazova nacionalnih komora. I tako je predstavljeno pet glavnih tema:

  1. Istraživački rad
  2. Facebook/podcasts
  3. Razmena i podrška između nacionalnih komora
  4. Uticaj na kreatore politika i donosioce odluka/povećanje vidljivosti komora
  5. Premošćavanje socijalnih podela/različitost jezika i kultura

Učesnici su podeljeni u manje grupe, u kojim su radili na zadatim temama, a zatim su sve predstavljali svim prisutnim.

  1. Planirana je istraživačka konferencija u Belgiji.
  2. Izabran je odbor za Facebook stranicu NFTO i napravljena je FB stranica pod nazivom Chamber of National Family Therapy Organizations
  3. Razmena informacija o tekućim kongresima i konferencijama u svim NFTO zemljama
  4. Razmena iskustava sa odabranim parterskim udruženijama. U 2019 godini partnersko udruženije Crne Gore je udruženje iz Nemačke.
  5. Poziv kolega u održavanju trening programa

Četvrta radionica bila je posvećena komemoracji preminulog predsjednika EFTE Rodolfo de Bernarta.

Popodne trećeg dana Konferencije većina članova NFTO je iskoristila za posećivanje starog grada Talina, što je bila i završna aktivnost susreta u Estoniji.

Izvještaj sačinila: Jolanta Dojić

 

Leave a Reply