Deveti susret evropske asocijacije porodičnih terapeuta i nacionalnih organizacija (EFTA-NFTO) održao se u Rigi, u periodu od 19. do 22. maja 2016. godine.
Naše nacionalno udruženje – USPTCG predstavljala je Jolanta Dojić.

19.maja 2016.g. otpočela je ceremonija otvaranja skupa, gde je kao prva govorila Andželika Kale, predsednica Latvijskog udruženija porodičnih psihoterapeuta LSFTA. Posle nje sledila su izlaganja o položaju i razvoju sistemske porodične terapije u Latviji (prezentovala je Ilona Buša), Estoniji (prezentovala je Kart Kase) i Litvaniji (prezentovala je Laura Tamulevice). Prof. Dr Maria Borsca, predsednica EFTA imala je završno predavanje na temu: „Sistemska terapija i nacionalni zdrastveni sistemi u Evropi.“

Na kraju prvog dana održan je sastanak Upravnog odbora EFTA, koji se sastajao više puta u narednim danima.

20.maja 2016.g. sledila su naučna predavanja:

 • „Rad sa porodicama sa problemom zavisnosti“, koje je predstavila Monica Whyte, Irska.
 • „Multi-family work“, koju je predstavio Hans Christian Michaelsen iz Norveške
 • „Rad sa izbeglicama i licama, koje traže azil“, koju je predstavio David Amias, Velika Britanija
 • „Upotreba kreativnih tehnika u porodičoj terapiji“, koje su predstavili Julia Hardy iz Mađarske i Rodolfo De Bernart iz Italije.

Nakon predavanja, sledile su grupne diskusije u 4 odvojene grupe.

Poslepodne održana je plenarna sesija Komore nacionalnih udruženija i sastanci odbora TIC i CIM. Tom prilikom, Udruženje sistemskih porodičnih terapeuta Crne Gore zvanično je postalo član evropske asocijacije EFTA, a predstavnica Crne Gore, Jolanta Dojić, zahvalila se na srdačnoj dobrodošlici, predstavila situaciju sistemske porodične terapije u Crnoj Gori i pozdravila prisutne u ime svih članova USPTCG.

Zatim je sledio sastanak odbora NFTO, gde je Julia Hardy iz Mađarske održala interaktivnu radionicu tokom koje su prisutni imali priliku da razmene svoje ideje, izazove i zapažanja o Evropsko – nacionalnoj perspektivi porodične terapije.

Subota je protekla u grupnom radu NFTO, gde su bila razmatrana razna pitanja, sa kojim se suočavaju pojedina Udruženja. Bio je korišćen metod akvarijuma („fish bowl“), koji se zasniva na tome, da članovi grupe sjede u krugu, a ako neko želi nešto da kaže, sjeda na jednu od tri stolice unutar kruga.
Na taj način bila je vođena interesantna diskusija, gde je svako imao priliku da iznese svoju ideju, dok su ostali učesnici mogli da posmatraju kako se rasprava odvija. Glavne teme su bile:

 • Na koji način ostvarivati i održavati kontakte sa medijama u cilju promocije sistemske porodične terapije?
 • Reč terapija na grčkom jeziku znači „služiti nekom za njegovu dobrobit“-šta to znači za pojedine psihoterapeute?
 • Na koji način raditi sa ljudima koji nisu u finansijskoj mogućnosti da plate tretman?
 • Sa kojom porukom kao psihoterapeuti želimo da se obratimo društvenom sistemu?
 • Kakvi su aktuelni socijalni problemi u Evropi i koji stav zauzimaju sistemski porodični terapeuti u odnosu na njih?

Nedelja je protekla u sumiranju dosadašnjeg zajedničkog rada. Većina vremena je bila posvećena organizacionim stvarima, tekućim dešavanjima i planiranim događajima. I to:

 • Mina Polemi-Todolou, predsednica Nacionalnog udruženija grčkih porodičnih terapeuta ETHOS, i prof. dr Maria Borcsa, predsednica EFTA, pozvale su sve prisutne na konferenciju u Atini, koja će biti održana od 28. septembra do
  1.oktobra, 2016.g. Na konferenciji se očekuju učesnici iz čitavog sveta.
 • Na dnevnom redu u nedelju bila je razmatrana uloga i učešće u istraživanijama, koje sprovodi EFTA.
 • Etički kodeks
 • Objašnjenje procedure nominacija kandidata i glasanja za izbor Upravnog odbora NFTO, koji će biti na konferencji u Atini
 • Prezentacija predstojeće konferencije u Haldeibergu, Nemačka, „International Sytemic Research Conference: Linking systemic research and practice“, koja je planirana od 8-11 marta, 2017.g.
 • Prezentacija letnje škole sistemske porodične terapije, koja je planirana od 15-19 avgusta u Brnu, Češka. To je nastavak serije „European Summer School on Dialogical Practices“, započete u 2009. godini u Leuven, Belgija
 • Planirano je da se X Konferencija EFTA održi 2019. godine, u Riminiju, Italija.