U Atini je, od 28. septembra do 1. oktobra 2016. g., održan Deveti kongres EFTA (European Family Therapy Association).

Na Kongresu je učestvovalo preko 1500 registrovanih učesnika iz 44 zemlje, sa 5 kontinenata. Ceremonija otvaranja je bila u otvorenom pozorištu Dora Stratou, na brdu Filopappou, blizu Akropolja. Program Kongresa je bio veoma bogat, plenarne sale su bile izuzetno posećene, a zahvaljući domaćinima, a pogotovo ogromnom naporu predsednice EFTA Marije Borsca i predsednice ETHOS-a, Mine Polemi-Todoulou, organizacija je bila izuzetno dobra.

Mogućnost povezivanja sa širom sistemskom zajednicom prepoznata je kao značajna, kako na predavanjima i radionicama, tako i u društvenim događajima organizovanim u okviru programa. Neka od razmišljanja i pitanja, koja su se pojavila u programu kongresa bile su:

  • Kako doživljavamo porodice koje se stalno menjaju – po svom obliku, ulogama članova, odnosima i funkcijama, u nastojanju da kreativno reaguju na nove kulturne i socio-ekonomske uslove?
  • Na koji način su fizičke, socio-ekonomske ili kulturno-političke komponente uključene u terapijski proces kao značajan faktor u formiranju patologije i blagostanja na svim sistemskim nivoima ljudskog postojanja?
  • Kako vidimo ove fenomene kroz našu praksu ili nova istraživanja?

Kongres je bio poziv da razmišljamo i odgovorimo na ova i druga pitanja, delimo i razmjenjujemo iskustva našeg rada i time obogaćujemo perspektive sistemske terapije i prakse.
Drugog dana Kongresa je izabran odbor EFTA, a u ime USPTCG glasala je naša predstavnica, Jolanta Dojić. Za predsednika Odbora nacionalnih udruženjana izabrana je Monica Whyte iz Irske, dok su ostali novi članovi odbora NFTO: Ilona Buša iz Latvije i Radmila Vulić-Bojović iz Srbije (sekretar NFTO).

Odbor EFTA je izabrao novog predsednika – dr Rodolfo De Bernart iz Italije.