Četrnaesti kongres psihoterapeuta Srbije “Empatija i društvo”, 17-20 oktobar 2024

Četrnaesti kongres psihoterapeuta Srbije “Empatija i društvo”, 17-20 oktobar 2024

OBAVEŠTENJE O XIV KONGRESU:

Drage kolege psihoterapeuti, savetnici i studenti,

Savez društava psihoterapeuta Srbije vas sa zadovoljstvom poziva na Četrnaesti kongres psihoterapeuta Srbije, koji će se održati u Beogradu od 17. do 20. oktobra 2024. Ovogodišnji kongres posvećen je temi “Empatija i društvo”, istražujući ulogu i značaj empatije u razvoju zdravijeg i humanijeg društva.

Kongres će biti prilika za deljenje znanja, iskustava i najnovijih dostignuća u polju psihoterapije. Očekuje vas bogat program koji uključuje usmena saopštenja, postere, radionice, simpozijume i okrugle stolove.

NAČINI PREZENTACIJE:

 • – Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.
 • – Možete prijaviti POSTER prezentaciju, koja će biti istaknuta u holu prostora u kome se održava kongres.
 • – Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću) uz obaveznu pismenu garanciju da će radionica biti održana. Napominjemo da samo sertifikovani psihoterapeuti mogu prijaviti radionicu, dok edukanti mogu biti ko-voditelji uz sertifikovanog psihoterapeuta. Svi učesnici radionica moraju uplatiti kotizaciju za sva tri dana kongresa.
 • – Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.
 • – Jedino PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime Saveza.
 •  
 • – Koautori radova ne moraju da plate kotizaciju, ako neće prisustvovati kongresu.
 • -Zbog procesa akreditacije kongresa kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije i Komore socijalne zaštite Srbije, kao i organizacije kongresa, prijava radova zaključuje se 1. jula 2024. 
 • – Prijave počinju od 22. aprila 2024.
 • – Prijave za kongres zaključuju se 17. septembra.
 • – Cena kotizacija je niža za prijave primljene do 1. jula 2024. 
 •  
 • Možete prijaviti prezentaciju u skladu sa glavnom temom EMPATIJA I DRUŠTVO, kao i bilo koju drugu temu od značaja za psihoterapiju i savetovanje.

Po pravilu se akredituje učešće na kongresu kao celini, a ne pojedinačni dani, tako da se bodovi za kontinuiranu edukaciju mogu dodeliti samo onima koji se registruju/prisustvuju za celokupno trajanje kongresa. Takođe, sertifikat za učešće na kongresu, sa 24 sata edukacije u psihoterapiji, mogu dobiti samo učesnici koji će kongresu prisustvovati 3 dana.

Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nekoliko dana od slanja rezimea vašeg rada. U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Organizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev. Ovo je ujedno i jedini slučaj u kome će se vršiti povraćaji uplaćenog iznosa.

KATEGORIJE KOTIZACIJA:

S obzirom na pravila fiskalizacije, cene su fiksne, unapred postavljene i moraju biti plaćene u unapred predviđenim iznosima. Kolege iz Srbije plaćaju u dinarima, a uplate iz inostranstva moraju biti u evrima. Cene su definisane na osnovu pariteta 120 dinara jednako 1 evro.

KOTIZACIJU MORAJU DA PLATE SVI UČESNICI KONGRESA BEZ OBZIRA DA LI IMAJU ILI NEMAJU PREZENTACIJU NA KONGRESU.

Podaci za uplatu u dinarima: Savez društava psihoterapeuta Srbije

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija

Broj žiro računa: 325950060000325970 OTP banka.

Učesnici izvan Srbije uplaćuju po posebnoj proceduri – šaljemo vam predračun na osnovu koga uplaćujete. Kontaktirati organizatora za uputstvo na KongresPsihoterapeuta@gmail.com.

PSIHOTERAPEUTI (sa sertifikatom nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta/nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju/evropskim sertifikatom za psihoterapiju).

Sva tri dana: ako se plati do 1. jula 2024. je 16.200 din (135 € za uplate iz inostranstva), nakon tog datuma je 19.800 din (165 € za uplate iz inostranstva).

Samo jedan dan: ako se plati do 1. jula 2024. treba uplatiti 6.600 din (55 €), nakon toga je 7.900 (66 €).

POSTOJE 3 VRSTE DRUGIH KOTIZACIJA:

EDUKANTI PSIHOTERAPIJE (u treningu iz nekog modaliteta, specijalizanti, studenti dodiplomskih i master studija koji su u edukaciji iz nekog modaliteta).

Sva tri dana: ako se plati do 1. jula 2024. iznos je 12.000 dinara (100 €), nakon tog datuma iznos je 14.400 dinara (120 €).

Jedan dan: ako se plati do 1. jula 2024. iznos je 7.200 din (60 €), nakon tog datuma iznos je 8.400 din (70 €).

Važno obaveštenje: ako je neko istovremeno i edukant i student, računa se viša kategorija – edukant. Isti princip važi i za ostale kategorije. Molimo za solidarnost jer kongres organizujemo sami, bez sponzora i zato je vaš doprinos veoma važan za opštu stvar.

STUDENTI (dodiplomske i master studije) koji nisu na edukaciji iz nekog psihoterapijskog modaliteta, uz indeks na uvid (ako su edukanti onda važi cena za edukante):

Sva tri dana: iznos je 5.400 dinara ili 45 €.

Jedan dan: iznos je 2.640 dinara ili 22 €.

OSTALI (sve ostale kategorije, uključujući penzionere)

Sva tri dana: ako se plati do 1.jula iznos je 7.200 dinara ili 60 €, a nakon tog datuma 9.600 din ili 80 €.

Jedan dan: ako se plati do 1.jula iznos je 4.800 din ili 40 €, nakon toga 6.000 din ili 50 €.

Podsećamo da KOTIZACIJE PLAĆAJU SVI – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili ne.

Organizacija XIV kongresa psihoterapeuta Srbije:

Naučni odbor: prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. Tatjana Vukosavljević-Gvozden.

Organizacioni odbor: predsednik prof. dr Žilijeta Krivokapić, sekretar Milena Marković, Sanja Perić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija i dr Jelica Satarić.

Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza.

Pozivamo vas da doprinesete svojim radom i prisustvom razvoju psihoterapije i unapređenju empatije u društvu. Radujemo se susretu sa vama na XIV Kongresu psihoterapeuta Srbije!

Srdačno,

Prof. dr Gordana Dedić, predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Žilijeta Krivokapić, predsednik Organizacionog odbora

Milena Marković, sekretar Organizacionog odbora

2. Prijava-učesnika-14. kongresa-psihoterapeuta

1. Prijava-prezentacije-za-14. kongres-psihoterapeuta-

Očekuju vas moderne i udobne sale u zgradi Alfa BK Univerziteta na Novom Beogradu, koje će doprineti produktivnoj i inspirativnoj atmosferi događaja.