U Beogradu se, od 20. do 23. oktobra, 2016.g. održao VI Kongres psihoterapeuta Srbije, koji okuplja stručnjake sa prostora Balkana, ali i drugih država.

Savez udruženja psihoterapeuta Srbije od 2010.g. okuplja psihoterapeute različitih modaliteta i nudi širok dijapazon teorijskih, istraživačkih i praktičnih ideja iz oblasti psihoterapije kao naučne i praktične discipline.

Tema VI Kongresa bila je „Društvo i psihoterapija“. U okviru Kongresa, Asociajacija sistemskih terapeuta iz Beograda organizovala je okrugli sto na temu: „Iskustva, izazovi i pravci razvoja sistemske prakse u regionu“.

Kao predstavnica crnogorskog Udruženja sistemskih porodičnih terapeuta, na okruglom stolu učestvovala je Jolanta Dojić, koja je nastupila sa usmenom prezentacijom: „Proces `pridruživanja`, sistemske teorije i prakse u Crnoj Gori“.

Leave a Reply