SASTANAK NFTO U MANČESTERU

SASTANAK NFTO U MANČESTERU

IZVJEŠTAJ SA KONFERENCIJE ASOCIJACIJE ZA PORODIČNU TERAPIJU I SISTEMSKU PRAKSU  VELIKE BRITANIJE I SASTANKA NFTO BORDA (MANČESTER 12-16. SEPTEMBAR 2018. GODINE) 

Konferencija Asocijacije za porodičnu terapiju i sistemsku praksu Velike Britanije pod nazivom “D/ evolving identities: Its not where you are from, its where you are at…?” je počela predkonferencijskom večerom i druženjem koje je oragnizovano u večernjim satima u srijedu 12. septembra. Svečana ceremonija otvaranja Konferencije otpočela je u četvrtak 13. septembra i to pozdravnim govorom Judy Rathbone (Predsjednicom mančesterske filijale), koji je i glavni organizator cijele Konferencije. Zatim se prisutnima obratila Shan Tate, predsjednica UK Asocijacije. Prema procjenama, Konferencija je okupila oko 1500 ljudi. 

Prvi dan Konferencije sadržao je tri ključna predavanja i to:  – koju je održao Irski psihoterapeut Gerry Cunningham; “Trauma_ Faith based Resilience – Grenfell Tower Fire Disaster June 2017” od strane UK terapeutkinje Nasime Khanom i “Weaving our personal and professional identities through multiple contects of selves” – Glenda Fredman. Sva tri predavanja su imala zajednički imenilac koji se odnosio na pitanja identiteta, kako prikazujući svoje lične priče i iskustva u procesu odrastanja u određenoj sredini, tako i razmišljajući o svom identitetu u političko –  socijalnom kontekstu Velike Britanije sada – pitanjima Bregzita.

U periodu između glavnih predavanja organizovane su simultane radionice sa najrazličitijim temama iz oblasti praktičnog rada.  

Prvi dan Konferencije završen je svečanom večerom i zabavom za učesnike.

Drugi dan Konferencije protekao je u sličnom smjeru. Održavana su plenarna predavanja i  radionice u periodima između njih. Dominantan utisak i tema cijele Konferencije je Bregzit – koji je jako potresao intelektualni krug Velike Britanije. Osjećaji kao što su nesigurnost, anksioznost, neizvjesnost su dominantni opisi stanja kod učesnika Konferencije, a pitanja identiteta (profesionalnog, ličnog, kulturalnog) u takvom kontekstu dodatno su otvarala put diskusije. 

Pored redovnog plana UK Konferencije, članovi NFTO su imali svoju radionicu pod nazivom “Home and Homeland, evolving European identities”. Radionica je uspješno realizovana sa velikom grupom od oko 70 učesnika. 

Popodne drugog dana Konferencije većina članova NFTO je iskoristila za izlet u Liverpul. 

Svečano zatvaranje UK Konferencije organizovano je u večernjim satima.

Subota 15. Septembar bio je u potpusnosti posvećen NFTO godišnjem sastanku. Sastanku su prisustvovale 23 zemlje članice. Pored redovnog godišnjeg izvještaja o radu NFTO, predsjednik EFTE Rodolfo de Bernart je predstavio plan organizacije Konferencije EFTE koja će se organizovati 11.09 – 14.09. 2019 godine u Napulju, Italija pod naslovom “Towards change beyond borders”.  Predstavnica Estonije je najavila sledeći godišnji sastanak NFTO od 9. do 11. maja, 2019. g. u Tallinu. Ove godine u sastav NFTO primljene su dve nove članice: Bugarska i Slovenija, tako da trenutni broj nacionalnih udruženija je 31. Diskutovalo se o nastupu NFTO Komore u odnosu na cijelu EFTu kao i o odnosu između članova. Rad je protekao u prijatnoj atmosferi i otvorenom razgovoru. 

                                                    Izvještaj sačinile: Milica Belada i Jolanta Dojić

Leave a Reply